Điều Khoản & Thỏa Thuận

Chấp Thuận Điều Khoản & Điều Kiện

     Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website đăng tuyển dụng Talentscon.com (sau đây gọi là “Website Talentscon”) của Công ty TNHH Talentscon (sau đây gọi là “Công ty”). Bằng việc chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website Talentscon. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email hr@talentscon.com.

Dịch Vụ Của TalentsCon

     Talentscon.com là một trang Web trên mạng internet được thiết kế cho phép những người sử dụng đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác. Talentscon.com do Công ty TNHH Talentscon sở hữu và điều hành. Website Talentscon chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ họa, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của Talentscon.com mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng quảng cáo tuyển dụng, tải lên các tệp đa phương tiện, đăng ký các hồ sơ người sử dụng và tạo các hồ sơ tự thông báo (“vùng tương tác”).

     Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên Website Talentscon, bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp Website Talentscon một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và Website Talentscon cũng như những người sử dụng khác sau này. Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Website Talentscon. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy thông báo cho WebsiteTalentscon bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn trên Website Talentscon hoặc tại bên dưới của các thư điện tử của Website Talentscon. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của Website Talentscon.

     Bạn có thể đặt mua sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm với các mức giá niêm yết có sẵn trên Website Talentscon và việc đặt mua này của bạn sẽ tùy thuộc vào chấp thuận một phần hoặc toàn bộ điều kiện đặt hàng này của Website Talentscon. Việc chấp thuận này của Website Talentscon chỉ có hiệu lực ràng buộc khi bạn đã thanh toán hoặc các thông tin về thanh toán của bạn đã được xác nhận.

     Website Talentscon bảo lưu quyền thay đổi các dịch vụ, sản phẩm, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của Website Talentscon từng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.

Điều Khoản Về Sử Dụng Dịch Vụ

     Sau khi bạn đã thanh toán Phí dịch vụ và/hoặc kích hoạt các dịch vụ đã đặt mua, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ các dịch vụ đã đặt mua, hoặc hoàn Phí dịch vụ, hoặc thay đổi dịch vụ.

     Bạn sẽ tự tạo một tài khoản với mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên Website Talentscon.

     Bạn được quyền đăng tải nội dung thông tin đăng tuyển của mình và/hoặc đường dẫn trên Website Talentscon đến nội dung thông tin tuyển dụng tại trang webtite của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung này.

     Bạn phải kích hoạt dịch vụ đã mua trong thời hạn sử dụng. Khi hết thời hạn sử dụng, bất kỳ dịch vụ đã mua nhưng chưa được kích hoạt sẽ không còn giá trị sử dụng.

     Trường hợp do lỗi cố ý của chúng tôi mà sau 7(bảy) ngày làm việc kể từ ngày bạn có thông báo nhắc nhở bằng văn bản về vi phạm mà chúng tôi vẫn chưa tiến hành khắc phục sai phạm này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn Phí dịch vụ tương ứng với dịch vụ chưa sử dụng theo Đơn đặt hàng/ Hợp đồng dịch vụ mà chúng tôi không cung cấp theo đúng thỏa thuận giữa hai bên.

Quyền Và Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng

     Truy cập website Talentscon.com. Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới internet và truy cập website Talentscon.com, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website Talentscon.
     Đạo đức người sử dụng. Khi sử dụng Dịch vụ của Talentscon và truy cập vào Website Talentscon, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:
     Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông tin chống phá Nhà nước Việt Nam;
     Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
     Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
     Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;
     Quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;
     Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo;
     Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;
     Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
     Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế;
     Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
     Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
     Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến website Talentscon;
     Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác;
     Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được ủy quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
     Sử dụng website Talentscon cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

Các Liên Kết, Từ Chối Các Bảo Đảm, Giới Hạn Trách Nhiệm

     Các liên kết. Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên Website Talentscon, Talentscon.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên internet được kết nối đến hoặc từ Website Talentscon. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của Website Talentscon hoặc được kiểm soát bởi Talentscon.com. Website Talentscon không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối đến hoặc từ Website Talentscon mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn. Website Talentscon, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ Website Talentscon, hoặc do bạn không thể truy cập lên internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ Website Talentscon.

     Từ chối các bảo đảm. Xin hãy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý kiến được trình bày trên Website Talentscon. Chính sách của Website Talentscon không xác nhận hay phản đối mọi ý kiến do người sử dụng bày tỏ, hoặc nội dung do nhóm độc lập khác cung cấp. bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng Website Talentscon là sự mạo hiểm của riêng bạn. Website Talentscon, và công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, hội viên, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ không bảo đảm rằng, Website Talentscon hoặc mọi site internet được kết nối đến hoặc từ Website Talentscon sẽ không bị ngắt quãng hoặc bị sai sót, rằng các nhược điểm sẽ được sửa chữa, hoặc site này, kể cả các vùng tương tác hoặc máy chủ tạo ra nó không bị nhiễm virus hay các thành phần gây hại khác. Và chúng tôi cũng không bảo đảm về các kết quả nhận được từ việc sử dụng Website Talentscon hoặc về tính đúng lúc, tính trình tự, tính chính xác, sự ủy quyền, tính đầy đủ, tính hữu dụng, tính bất khả xâm phạm, tính tin cậy, tính sẵn sàng hoặc tính chắc chắn của mọi nội dung, thông tin, dịch vụ hoặc giao dịch được cung cấp qua Website Talentscon hoặc mọi site được kết nối đến hoặc từ Website Talentscon. Website Talentscon được cung cấp trên cơ sở “với tư cách là”, “nếu có” mà không có bất kỳ đảm bảo theo hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không hạn chế, các vấn đề có tính thương mại hay phù hợp cho một mục đích cụ thể.

     Giới hạn về trách nhiệm pháp lý. Trong bất kỳ trường hợp nào, Website Talentscon, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ bản thỏa thuận này, Website Talentscon hoặc mọi site internet được kết nối đến hoặc từ Website Talentscon, vì lý do vi phạm hợp đồng, ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, sự đột biến/ hỏng hóc/ nhiễu điện, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, virus máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi.

     Trong bất kỳ trường hợp nào, Website Talentscon, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc mọi nhóm thứ ba khác về mọi quyết định đã ra hoặc hành động mà bạn thực hiện vì tin vào nội dung chứa trong Website Talentscon hoặc nội dung chúng đựng trong phạm vi mọi site internet được kết nối với hoặc từ Website Talentscon. Nội dung trong phạm vi Website Talentscon và nội dung trong phạm vi các site internet được kết nối đến hoặc từ Website Talentscon có thể có lỗi kỹ thuật, các lỗi không chính xác khác, hoặc các lỗi in.

     Bạn đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng, Website Talentscon không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc cấc hành vi bất hợp pháp khác của người sử dụng bất kỳ. Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của Website Talentscon, hoặc với giao kèo truy cập của Website Talentscon, toàn bộ hay từng phần, thì biện pháp duy nhất của bạn là thôi không sử dụng Website Talentscon nữa.

Tuân Thủ Và Xử Lý Vi Phạm

     Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại Đơn đặt hàng, Hợp đồng Dịch vụ, bản Điều khoản & Điều kiện này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch vụ. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Đơn đặt hàng, Hợp đồng Dịch vụ và bản Điều Kiện & Điều Khoản này, thì chúng tôi có quyền gỡ bỏ mọi đăng tuyển, nội dung hoặc đường dẫn của bạn và chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không phải trả lại Phí Dịch vụ hoặc số tiền dịch vụ mà bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết. Đồng thời, chúng tôi có quyền buộc bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của bạn.

Bồi Thường

     Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho Website Talentscon, công ty mẹ hoặc công ty con và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý của Website Talentscon khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Website Talentscon hoặc site internet được kết nối đến hoặc từ Website Talentscon, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Website Talentscon.

Bảo Mật

     Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của bạn trên internet.

     Bạn không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.

     Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích tuyển dụng của mình theo thỏa thuận quy định tại Đơn đặt hàng/ Hợp đồng dịch vụ.

Các Vấn Đề Khác

     Bản thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự thỏa thuận giữa Website Talentscon và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website Talentscon có thể sửa đổi bản thỏa thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên Website Talentscon.

     Bạn đồng ý xem lại bản thỏa thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải ngưng truy cập Website Talentscon. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng Website Talentscon sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

     Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó sẽ được giải thích theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu hiệu lực. Việc Website Talentscon không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Bản Thoả thuận này sẽ được điều chỉnh bởi các luật của bang hay tỉnh sở tại của Website Talentscon, trừ phi có sự mâu thuẫn các quy tắc của các luật, và bạn và Website Talentscon đều phải phục tùng quyền thực thi pháp lý duy nhất của tòa án tỉnh hay bang đó.

     Bản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ Website Talentscon đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của Website Talentscon về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của Website Talentscon bởi người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc liên kết đó.