Kỹ sư thiết kế kết cấu

Toàn thời gian
 • Post Date: 22 August, 2018
 • Mức Lương Thương Lượng
 • Cấp Bậc Quản Lý
 • Kinh Nghiệm 07 Năm
 • Trình độ Đại học
 • Ngành Nghề Xây dựng
Job Description

kỹ sư thiết kế kết cấu

1. Vị trí:

Kỹ sư thiết kế kết cấu

2. Nơi làm việc: 

11 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP.HCM

3. Nội dung công việc: 

 • Kỹ sư thiết kế kết cấu chịu trách nhiệm thiết kế và tính toán kết cấu bê tông hoặc thép ở cả thị trường trong và ngoài nước  bằng cách phối hợp chặt chẽ với nội bộ hoặc các đồng nghiệp bên ngoài từ nhiều ngành.
 • Đưa ra các giải pháp về thiết kế kết cấu tích hợp phối hợp với các đồng nghiệp MEP.
 • Quản lý thông tin liên lạc và duy trì chất lượng công việc.
 • Quản lý thiết kế dự án từ khi thành lập cho đến khi hoàn thành (để xây dựng)
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn / thực hành của địa phương và quốc tế.

4. Yêu cầu: 

 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm về thiết kế kết cấu bê tông hoặc thép trong một công ty quốc tế.
 • Vốn tiếng Anh tốt ( nói và viết)
 • Có Bằng tốt nghiệp đại học.
 • Có Kiến thức âm thanh về thiết kế bê tông và / hoặc thép.
 • Có Kinh nghiệm với các dự án Eurocode và châu Âu sẽ là một lợi thế.
 • Hiểu biết về Revit, Autocad như một lợi thế.
 • Biết sử dụng các Phần mềm tính toán: Etabs, An toàn, Plaxis, vv … Có thể sử dụng Diamond, SCIA, Sofistik, vv là một điểm cộng.
 • Nâng cao trình độ lập trình VBA sẽ là một lợi thế.
 • Có thể dẫn dắt các dự án một cách độc lập và cũng có thể là một người chơi giỏi.
 • Có kinh nghiệm quản lý sẽ là một lợi thế.
 • Có khả năng và sẵn sàng training lại cho người mới
 • Đảm bảo chất lượng công việc ở mức cao nhất nhưng phải tuân thủ thời hạn.
 • Có ý thức trách nhiệm và sự chủ động cao.

5. Quyền lợi:  

 • Cơ hội tốt để phát triển các kỹ năng cụ thể trong một lĩnh vực mới
 • Giữ được Vị trí ổn định trong môi trường làm việc quốc tế và trau dồi phong cách quản lý
 • Mức lương cạnh tranh xứng đáng với kinh nghiệm và khả năng
 • Được cấp Bảo hiểm nhập viện tư nhân quốc tế
 • Chỉ làm việc 5 ngày mỗi tuần.

Xem Thêm: Tuyển dụng quản lý dụ án.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Job title and positions:

1. Work Location:

11 Mac Dinh Chi, Quan 1, HCMC

2. Duties and Responsibilities:

 • Responsible for the design and calculation of concrete and/or steel structures in both local (VN) and overseas (EU) markets in close collaboration with internal and/or external colleagues from multi-disciplines.
 • Produce the integrated structural design solutions in collaboration with MEP colleagues.
 • Manage the communications and maintain the high quality of work.
 • Take care of the project design from the inception to completion (for construction)
 • Phases in compliance with both local and international practices/standards.

3. Requirements: 

 • At least 7-year experience of concrete and/or steel structure design in an international firm.
 • Good command of English, both oral and written forms.
 • University diploma.
 • Sound knowledge of concrete and/or steel design.
 • Experience with Eurocode and European projects would be a plus.
 • Good at Revit, Autocad as a plus.
 • Good at calculation software: Etabs, Safe, Plaxis, etc…Able to use Diamond, SCIA, Sofistik, etc is a plus.
 • Advanced level of VBA programming will be an advantage.
 • Be able to lead projects independently and can also be a good team player.
 • Having the management experience would be an advantage.
 • Able and willing to provide the newcomers/junior engineers with sufficient guidance and coaching.
 • Deliver highest quality of work but fully respect the deadlines.
 • High sense of responsibility and proactivity.

4. We offer: 

 • Rare opportunity in Vietnam to develop specific skills in a new field
 • Stable position in an international working environment and management style
 • Competitive salary according to personal experience and ability
 • International private hospitalization insurance
 • 5 working days per week
 • Starting date: As soon as possible.

Related Topics: Recruitment Project Manager