CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Toàn thời gian
  • Post Date: 20 June, 2018
Job Description

1. Vị trí:

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

2. Nội dung công việc:

• Tổ chức kiểm soát việc sử dụng vật tư, vật tư phụ, máy & dụng cụ thi công của công nhân theo định mức công việc thi công.
• Tổ chức kiểm soát chất lượng tay nghề, chất lượng thi công theo yêu cầu kỹ thuật của dự án & tiêu chuẩn của Công ty.
• Tổ chức kiểm soát hệ thống an toàn, an ninh, vệ sinh, sắp xếp, bảo quản vật tư gọn gàng theo yêu cầu của dự án & Công ty.
• Lập kế hoạch, huy động nhân công theo định mức giao khoán & đáp ứng tiến độ công việc và kiểm soát quân số công nhân.
• Lập hồ sơ, chuẩn bị các thủ tục làm việc với Cơ quan Nhà nước nghiệm thu, đấu nối hệ thống.
• Tổ chức giao việc & hướng dẫn đảm bảo các thành viên dự án thực hiện theo phạm vi yêu cầu, đạt hiệu quả cao trong công việc và phát triển về chuyên môn.
• Kiểm soát kế hoạch & tiến độ triển khai các công việc thực tế, thúc đẩy các thành viên thực hiện & đưa ra phương án xử lý kịp thời đảm bảo tiến độ dự án.
• Kiểm soát hợp đồng, phạm vi công việc, các phát sinh, đảm bảo tiến độ thanh toán (tiền thu) luôn tốt theo tiến độ triển khai công việc (hàng về, lắp đặt, chạy thử, bàn giao).
• Kiểm soát & cập nhật chi phí dự án, đảm bảo các khoản mục (tiền chi) nằm trong Ngân sách phê duyệt.
• Đại diện làm việc với Tư vấn, Chủ đầu tư, các Nhà thầu, Cơ quan chức năng khác xử lý các vấn đề vướng mắc ở công trường: An toàn, vệ sinh, an ninh, tiện ích tạm, phối hợp, bàn giao,… theo quy định.

3. Yêu cầu:

• Am hiểu bao quát về các hệ thống cơ & điện.
• Có khả năng chủ trì lập kế hoạch đệ trình vật tư và đặt hàng tổng thể theo tiến độ dự án, so sánh các Nhà cung cấp và tham gia đàm phán cùng Giám đốc dự án, BGĐ Công ty.
• Có khả năng chủ trì lập kế hoạch triển khai bản vẽ, phối hợp các hệ thống.
• Nắm bắt tổng thể biện pháp thi công, đưa ra trình tự thi công, xử lý vướng mắc.
• Chủ trì kiểm tra chạy thử, vận hành toàn hệ thống đưa vào sử dụng.
• Lập bảng theo dõi dòng tiền dự án.