Giám đốc nhân sự

Toàn thời gian
 • Post Date: 2 August, 2018
 • Mức Lương Từ 30.000.000 đ
 • Cấp Bậc Giám Đốc
 • Kinh Nghiệm 02 Năm
 • Trình độ Đại học
 • Ngành Nghề Nhân sự
Job Description
Giám đốc nhân sự _ tuyển dụng

Giám đốc nhân sự _ tuyển dụng

Giám đốc nhân s

1. Vị trí: 

Giám đốc nhân sự

2. Nơi làm việc:

 • Hồ Chí Minh.

3. Nội dung công việc: 

 • Quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng Hành chánh – Nhân sự.
 • Giám đốc nhân sự sẽ tham mưu cùng Ban Giám đốc cơ cấu tổ chức, tái cơ cấu tổ chức công ty và xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận, chiến lược nhân sự dài hạn, ngắn hạn nhằm phục vụ chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Xây dựng các quy chế, quy định, chính sách chế độ đối với CBCNV,quy trình quản trị nhân sự, xây dựng kế hoạch nhân sự chủ chốt, nhân sự tiềm năng.
 • Tổ chức thực hiện hoạt động tuyển dụng và đào tạo, thực hiện các khóa đào tạo theo kế hoạch và khi có nhu cầu đào tạo đột xuất.
 • Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả công việc của CBCNV định kỳ làm căn cứ đánh giá năng lực cán bộ, sắp xếp công việc,đào tạo bổ sung và xét thưởng hằng năm.
 • Thiết lâp và duy trì các mối quan hệ với các đối tác là các cơ quan liên quan : PCCC, môi trường, liên đoàn lao động, công can dân sự, đơn vị tuyển dụng, tư vấn nhân sự. v.v…
 • Giám sát và duy trì tuân thủ nội qui, quy định, kỷ luật của toàn Công Ty đồng thời thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên, tổ chức các chương trình với các bộ phân chức năng liên quan nhằm nâng cao đời sống tinh thần CBCNV, tạo sự gắn kết giữa các phòng ban.
 • Xây dựng thang bảng lương, thuế thu nhập cá nhân.
 • Báo cáo Chủ tịch HĐQT về các vấn đề nhân sự của công ty.
 • Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Công ty.

4. Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại Học ngành quản trị nhân sự
 • Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực về Xây dựng
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Tiếng Anh thành thạo: Nghe – Nói – Đọc – Viết.
 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý.
 • Kỹ năng diễn thuyết tốt và khả năng tạo được sự đoàn kết thông nhất trong công ty.
 • Thể hiện tính sáng tạo, tính cam kết, tính công bằng, tính tôn trọng.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm: MS. Word, Auto CAD, MS Project, Sketchup,…
 • Nhiệt tình, trách nhiệm, có thể đi công tác xa và thường xuyên.

5. Quyền lợi: 

 • Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và khả năng.
 • Chế độ đãi ngộ đặc biệt như: cấp xe, mua cổ phần công ty với giá ưu đãi.
 • Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp – môi trường làm việc năng động, hòa đồng và thân thiện.
 • Thưởng theo năng lực, thưởng tháng thứ 13, 14, theo quý và theo kết quả kinh doanh.
 • Hưởng các chế độ đãi ngộ đối với nhân viên cấp quản lý của công ty.
 • Chế độ bảo hiểm, phụ cấp, tăng ca theo luật định và theo quy chế của công ty.
 • Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết, du lịch theo quy định nhà nước và quy chế của công ty.
 • Được đào tạo – cử đi tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và trung hạn theo năng lực theo yêu cầu của công việc và theo nhu cầu phát triển bản thân.

Xem thêm: Giám đốc xây dựng