Quản lý dự án

Toàn thời gian
 • Post Date: 14 August, 2018
 • Mức Lương Trên 40.000.000 đ
 • Cấp Bậc Quản Lý
 • Kinh Nghiệm Trên 10 Năm
 • Trình độ Đại học
 • Ngành Nghề Kiến trúc/ Khiết kế
Job Description

Quản lý dự án

English below

1. Nơi làm việc: 

Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM

2. Nội dung công việc: 

 • Công việc của quản lý dự án là nhận nhiệm vụ làm việc từ Giám đốc điều hành (người nước ngoài), thực hiện các quy trình quản lý dự án C & S, MEPF, hoặc tư vấn môi trường.
 • Chịu trách nhiệm của quản lý dự án là giám sát việc nghiên cứu và cụ thể hoá các dự án được giao, tham vấn và phối hợp với người quản lý dự án và các kỹ sư dự án của bạn. Là người chịu trách nhiệm hàng đầu và giám sát quá trình thiết kế, đặc biệt là tính toán và phác thảo các kỹ thuật, được hỗ trợ bởi các kỹ sư thiết kế từ các phòng thiết kế điện và cơ khí.
 • Hướng dẫn các designers để chuẩn bị các thông số kỹ thuật thiết kế và sau đó cùng với khách hàng và (các) kiến trúc sư và tự đánh giá các tài liệu đấu thầu.
 • Chịu trách nhiệm giám sát kỹ thuật thực hiện dự án.
 • Tư vấn khách hàng theo định hướng với kiến trúc sư, chuyên gia kỹ thuật được chỉ định trong xây dựng dịch vụ kỹ thuật. Bạn cũng đảm bảo phản hồi cho các kỹ sư thiết kế trong văn phòng và báo cáo quá trình cho người quản lý dự án.

3. Yêu cầu: 

 • Vị trí quản lý dự án phải có có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm thiết kế cơ khí (đặc biệt là hệ thống HVAC)
 • Xem xét nghiêm túc các thiết kế của các nhà thiết kế khác, kiểm soát và đảm bảo chất lượng bản vẽ được gửi đi.
 • Thành thạo các kĩ năng tiếng Anh.
 • Kinh nghiệm thực tế trong thiết kế HVAC (ở tất cả các giai đoạn) cho ít nhất 10 tòa nhà.
 • Thành thạo Autocad và Revit
 • Kiến thức chuyên sâu về mã và tiêu chuẩn địa phương
 • Người Việt Nam

4. Quyền lợi:

 • Mức lương từ 2000 – 2500 USD.
 • Cơ hội làm việc với các công cụ hiện đại nhất.
 • Môi trường làm việc hiện đại chuẩn quốc tế.
 • Bảo hiểm tư nhân.
 • Làm việc từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần.

Xem thêm: Giám đốc phát triển dự án

 

1. Work Location: 

Mac Dinh Chi, Ben Nghe Ward, Distric 1, HCM city

2. Duties and Responsibilities: 

 • Under the coordination of the Operation Manager (foreigner), implementing project management processes to be applied to all projects for topics related to C&S, MEPF or environmental consultancy.
 • Being responsible for supervising the study and conceptualization of projects entrusted to you, in consultation and coordination with the project manager and your fellow project engineers. Leading and supervising the design process, especially the calculation and outlining of the techniques, assisted by one or more design engineers from the electrical and mechanical design departments.
 • Guiding the designers for the preparation of the design specifications and subsequently together with the client and architect(s) – you evaluate the tender documents.
 • Being responsible for the technical supervision of the project execution.
 • Ensuring customer-oriented consultation with the architect and developer/investor, to whom you are the assigned technical specialist in building services engineering. You also ensure feedback to the design engineers in the office and a smooth reporting to the project managers.

3. Requirements 

 • At least 10 years of experience working in mechanical designing (especially HVAC systems)
 • Be able to critically review the design works of other designers, control & ensure the quality of drawings to be sent out.
 • Be able to communicate fluently in English, in both written and oral commands
 • Practical experience in designing HVAC (at all phases) for at least 10 buildings
 • University diploma
 • Excellent knowledge of Autocad and Revit
 • In-depth knowledge of local codes & standards
 • Knowledge of construction site
 • Additional language or study abroad will be taken into consideration
 • Vietnamese (or owner of a permanent residence card/working permit)

4. We offer: 

 • Opportunity to work on forward thinking projects using the most advanced tools
 • International working environment and management style
 • Private hospitalization insurance
 • 5 working days per week (Mon to Fri)
 • Starting date: ASAP